my design site
  When was the last time
you did something
for the first time?
 

Frikransen
In the summer of 2000 I joined Frikransen; a cycling and multisport club. This was to be the beginning of many exciting races and personal discoveries.

Sommeren 2000 meldte jeg meg inn i Frikransen; en klubb for syklister og multisport interesserte. Dette skulle bli starten av mange spennende konkurranser og personlige oppdagelser.


Oslofjord Triatlon website
In the spring of 2004 I became a member of an additional club called Oslofjord Triatlon.
I realized last year how much I got out of competing in trathlons and needed to get into an environment that would teach me even more. I am still faithful to my first club, Frikransen, and will be competing for them in the cycling races. But for triathlons, it will be Oslofjord.
The logo above will link you to their site.

Våren 2004 meldte jeg meg inn i Oslofjord Triatlon, i tillegg til Frikransen.
Jeg oppdaget i fjor hvor utrolig artig det var å konkurrere i triathlon, så jeg fant det naturlig å melde meg inn i et miljø som kunne dyrke dette.
Jeg er fortsatt trofast til min første klubb, og konkurrerer for dem innen landeveissykling, men innen triathlon blir det nå Oslofjord.
Logoen over linker deg til deres hjemmeside.


Lambertseter Svømmeklubb
The 3rd and latest club is Lambertseter Swim Club. I startet in February 2006 and work out twice a week with the "Masters" group (over 25 years old).
Den 3. og siste klubb i rekken er Lambertseter Svømmeklubb. Meldte meg inn februar 2006 og trener med Masters gruppen (de over 25 år)
2 ganger i uka.